Ανακοίνωση

Το ΔΣ της ΠΑΝΕΟΣΚ είναι στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του σωματείου και όλους τους φίλους του SUP, για την αναβολή του αγώνα της 6ης Μαΐου 2018 λόγω άρνησης της αρμόδιας λιμενικής αρχής για χορήγηση άδειας τέλεσης του αγώνα αυτού.

Ο αγώνας που αποτελεί τον 1ο σταθμό του 4th HSSA National Sup Tour 2018, επρόκειτο να λάβει χώρα υπό τη διοργάνωση τοπικού διοργανωτή-μη αθλητικού φορέα, όπως νομοθετικά δικαιούται βάσει της 2119.1/12/10/19-05-2010 Δ/ΓΗ και ο οποίος φέρει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρωτοφανής και πολύ στοχευμένη άρνηση του Λιμεναρχείου Σαρωνικού στην αδειοδότηση για την τέλεση του συγκεκριμένου αγώνα, παρόλο που ο διοργανωτής έχει τηρήσει ΟΛΑ τα προαπαιτούμενα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του και έχει αιτηθεί την άδεια από το αρμόδιο Λιμεναρχείο την 23η Απριλίου 2018 (Αρ. Πρωτ. 3351/23-4-2018), δε σχετίζεται με θέματα Λιμενικής αρχής και ασφάλειας της διοργάνωσης, αλλά αντ’ αυτού στην κατά την κρίση του ερμηνεία του Αθλητικού Νόμου Ν.2725 /1999 (ΦΕΚ 121 Α’) περί το είδος των αγώνων, θέματα Ομοσπονδίας, που ουδόλως αφορούν τη αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, αλλά σωματειακά ζητήματα, για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το Λιμεναρχείο Σαρωνικού αντί να λειτουργεί με κριτήριο τη νομιμότητα βάσει της 2119.1/12/10/19-05-2010 Δ/ΓΗ, με την άρνησή του αυτή, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της «οικίας» ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ για τον αποκλειστικό έλεγχο πάσης φύσεως δραστηριότητας SUP, στοιχείο που αποτελεί κατ’ ευθεία παράβαση του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου. Η ΠΑΝΕΟΣΚ σε αυτόν τον πρωτοφανή βιασμό της ελευθερίας θα απαντήσει νομικά κατά παντός υπευθύνου, ακολουθώντας το δρόμο της δικαιοσύνης.

Όσον αφορά στην πρόκριση στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUP της  Διεθνούς Ομοσπονδίας International Surfing Association (ISA)  για τη ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ενημερώνουμε ότι θα γίνει προσμετρώντας ΜΟΝΟ τον αγώνα που θα γίνει 26-27 Μαΐου 2018 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Λυπούμαστε για την τροπή των πραγμάτων, αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η νομική οδός είναι και η μόνη λύση.

ΠΑΝΕΟΣΚ – HSSA